Czym jest coaching?

Coaching we współczesnej, bardzo konkurencyjnej gospodarce odgrywa coraz większą rolę. Jest to proces uaktywniania potencjału jednostki i zespołów w celu zwiększenia skuteczności organizacji jako całości, jak i poszczególnych osób ją budujących.

Coaching nie polega na ocenianiu pracowników, doradztwie personalnym, terapii czy mentoringu. Jest to proces polegający na uczeniu się (learning), a nie nauczaniu (teaching) prowadzącym do uaktywniania dostępu do zasobów. Coaching oparty jest na zaufaniu i partnerstwie. Jest to proces celowy i zwiększający świadomość, podnoszący odpowiedzialność i zaangażowanie. Umożliwia efektywne wyznaczanie celów oraz ich realizację. Zwiększa motywację i pobudza kreatywność. Zorientowany jest na przyszłość oraz rozwiązania i ich rezultaty.

Fotolia 14809638 M

 

Jakie korzyści przynosi proces coachingowy?        

 • pomaga wyznaczać cele i prowadzi do ich osiągania,
 • motywuje objętych nim pracowników do działań projakościowych,
 • wspomaga lepsze wykorzystanie potencjału pracowników,
 • przywraca równowagę funkcjonowania jednostkom i zespołom,
 • wspiera rozwiązywanie sytuacji kryzysowych,
 • ułatwia zmiany,
 • rozwija umiejętności komunikacyjne i zarządcze,
 • pomaga pokonywać ograniczenia, pobudza kreatywność,
 • prowadzi do wdrażania umiejętności zdobytych podczas szkoleń,
 • ułatwia radzenie sobie z różnymi aspektami życia – osobistymi, rodzinnymi, zawodowymi,
 • buduje silne strony i zaufanie do siebie.

 

Jak współpracujemy?

 • regularne sesje coachingowe (indywidualne/zespołowe) dla kadry zarządzającej dostosowane do potrzeb klienta,
 • sesje poprzedzone są szkoleniem z coachingu (program i czas trwania szkolenia i sesji coachingu zależy od doświadczenia uczestników oraz specyfiki ich pracy).