MBCT, czyli Terapia poznawcza oparta na uważności, pomaga osobom cierpiącym na przewlekłe obniżenie nastroju i powtarzające się epizody depresji. MBCT integruje elementy terapii poznawczej z intensywną praktyką uważności (mindfulness). Celem programu jest zwiększenie świadomości i uważności na stany emocjonalne i procesy mentalne, tak aby być w stanie adekwatnie reagować na różne sytuacje. MBCT pomaga stać się świadomym wczesnych symptomów nawrotu depresji i redukować tendencje do unikania tych symptomów. 

Picture 074

Program terapii poznawczej opartej na uważności MBCT składa się z ośmiu dwugodzinnych zajęć, odbywających się raz w tygodniu. Nieodłącznym elementem jest praktyka własna pomiędzy sesjami. W ramach programu korzysta się m.in. z medytacji skoncentrowanej na oddechu oraz uważnej jogi w celu zauważenia zmian zachodzących w ciele i umyśle z chwili na chwilę. Ważnym elementem jest edukacja dotycząca depresji i ćwiczenia z terapii poznawczej. Zapraszamy do posłuchania fragmentów wykładu o MBCT prowadzonego przez Tomasza Kryszczyńskiego (certyfikowanego nauczyciela MBCT)

MBCT został opracowany przez Z. Segal’a, M. Williams’a i J. Teasdale’a w oparciu o program MBSR prof. J. Kabat-Zinna. Wiele wyników badań naukowych wskazuje skuteczność tej metody jako sposobu redukcji ryzyka nawrotu depresji u pacjentów z trzema (lub więcej) epizodami depresji wielkiej (redukcja częstotliwości nawrotów w okresie kolejnych 12 miesięcy o 55%) (Teasdale i in., 2000). Liczne badania wskazują, że w przypadku osób chorych na raka udział w programie MBCT redukuje o 65% ogólne zmiany nastrojów i o 35% symptomy stresu. Wykazano, że im więcej czasu uczestnik spędza praktykując uważność tym mniejszych wahań nastrojów doświadcza.

Obecnie MBCT jest zalecane w wytycznych Narodowego Instytutu Doskonałości Klinicznej (NICE), UK jako leczenie z wyboru depresji nawracającej.

UWAGA - Program może prowadzić jedynie certyfikowany terapeuta MBCT.