Fotolia 27644404 XL

Trening „Radzenie sobie ze stresem” jest przeznaczony dla klienta organizacyjnego (trening zamknięty). Przeprowadzić go można w jednej z 3 opcji:

 1. Trening dwudniowy (2 x 8 godzin)
 2. Trening czterodniowy (4 x 4 godziny)
 3. Trening ośmiodniowy (8 x 2 godziny)

 

Większość treningu poświęcona jest na DOŚWIADCZANIE I PRAKTYKOWANIE metod radzenia sobie ze stresem pod kierunkiem doświadczonego psychologa, certyfikowanego trenera MBSR i MBCT.

Trening „Radzenie sobie ze stresem” jest praktycznym, opartym na doświadczeniu programem radzenia sobie ze stresem w pracy i życiu prywatnym.

 

Tematyka treningu 

 • Co to jest stres?
 • Przez co wywoływany jest stres?
 • Jak organizm reaguje na stresory?
 • Jakie są skutki stresu?
 • Jak radzimy sobie ze stresem?
 • Czym jest uważność?
 • Jak rozwijać uważność?
 • Jaki styl życia chroni przed stresem?
 • Jak natychmiastowo redukować stres?
 • Jak długofalowo redukować stres?

Trening dostosowywany jest do każdej grupy. Poprzedzany jest indywidualnymi spotkaniami z potencjalnymi uczestnikami.