Co to jest MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction)?

MBSR, czyli program Redukcji stresu oparty na uważności, został stworzony w 1979 przez profesora Jona Kabata-Zinna. Początkowo prowadzony był w klinice medycznej przy Uniwersytecie w Massachusetts. Obecnie jest dostępny dzięki wielu ośrodkom oraz certyfikowanym trenerom w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. Tylko w samych Stanach Zjednoczonych realizowany jest w kilkuset centrach medycznych.

Z jakich powodów ludzie biorą udział w programie MBSR?

 • stres związany z pracą i życiem osobistym
 • niepokój i przemęczenie
 • problemy ze snem
 • chroniczny ból
 • podwyższone ciśnienie krwi
 • bóle głowy

Fotolia 5076555 M

Jakie są korzyści z przejścia przez program MBSR?

Liczne publikowane badania prowadzone nad MBSR od ponad 30 lat wykazują, że większość uczestników, którzy ukończyli program stwierdziła:

 • trwałe obniżenie fizycznych i psychologicznych symptomów stresu,
 • zwiększoną zdolność do relaksowania się,
 • redukcję poziomu bólu oraz umiejętność radzenia sobie z chronicznym bólem,
 • większy entuzjazm i energię do życia,
 • podwyższenie samooceny,
 • rozwój umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresujących zarówno krótko jak i długotrwałych.

Istnieją również empiryczne dowody, że MBSR może wspomagać proces zdrowienia w przypadku różnych zaburzeń psychicznych i somatycznych takich jak m.in. depresja, przewlekłe bóle, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania i uzależnienia.

Kluczem do sukcesu w tym programie są doświadczanie, rozwijanie i praktykowanie uważności.

Jak przebiega trening MBSR?

● trening MBSR trwa 8 tygodni

● w ciągu ośmiu tygodni uczestnicy kursu spotykają się co tydzień na trwających każdorazowo 3 godziny dydaktyczne warsztatach

● kurs obejmuje również przeprowadzenie jednego treningu uważności trwającego 6-8 godzin dydaktycznych,

● zgodnie z programem uczestnicy zachęcani są do samodzielnego rozwijania własnej uważności pomiędzy cotygodniowymi spotkaniami w oparciu o metody poznane w trakcie całego kursu

W trakcie treningu MBSR uczestnicy poznają metody w oparciu o które rozwijają swoją uważność. Najważniejsze z metod poznawanych i ćwiczonych na kursie to:

● bodyscan – świadomość ciała,

● kierowana medytacja uważności,

● praktyka uważności w ruchu,

● joga oparta na uważności.

Podczas treningu każdy uczestnik otrzymuje:

● 3 płyty CD wspomagające samodzielne rozwijanie uważności w oparciu o bodyscan, medytację oraz jogę

● podręcznik programu MBSR