Tomasz Kryszczyński

tomasz Jest psychologiem, trenerem, coachem, od 1999 właścicielem firmy Kwantum, doświadczonym nauczycielem mindfulness w programach MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction - Redukcja stresu oparta na uważności) oraz MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy - Terapia poznawcza oparta na uważności) certyfikowanym przez The Institute for Mindfulness – Based Approaches z siedzibą w Bedburgu (brał udział w pierwszym w Polsce procesie szkoleniowym nauczycieli MBSR).  Pierwszy raz formalną, intensywną praktykę uważności rozpoczął w 1992 roku w Wielkiej Brytanii.

Praktyk z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem pracy z grupami. Przeprowadził blisko 100 edycji programów rozwijających mindfulness, przeszkolił, przeprowadził zajęcia z łącznie około 10 000 osób w różnych obszarach związanych zarówno z mindfulness i redukcją stresu jak i pracą zespołową oraz róznymi kompetencjami pomagającymi w codziennym funkcjonowaniu w pracy. Coachingu uczył się od coachów brytyjskich i kanadyjskich. Ukończył między innymi "The Art and Science of Coaching" w Erickson College International. Przygotowywał i realizował  procesy ukierunkowane na rozwój pracowników dla takich organizacji jak: AIG, Avon, Capgemini, CLA, DIP, Ericpol, Faurecia, Komisja Europejska, Kraft, NSK Steering, Orsay, Panalpina, Santander, SCA, Suzuki, Takata Petri, Top Farms, Wedel, Volvo i wielu innych.

Tomasz Kryszczyński prowadził zajęcia poświęcone mindfulness w grupach otwartych we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie, w grupach zamkniętych w organizacjach komercyjnych oraz szkołach a także w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenia dotyczące narzędzi stosowanych w MBSR i MBCT zdobywał w ciągu wielu lat własnej praktyki i badań w Polsce, USA, Wielkiej Brytanii oraz Tajlandii.

Przez wiele lat prowadził zajęcia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkole Bankowej. 

Aktywnie popularyzuje wiedzę dotyczącą uważności. Jest zapraszany do prowadzenia spotkań i udziału w różnego rodzaju zdarzeniach poświęconych mindfulness (O mindfulness podczas seminarium "Well...Being! Czyli za czym tęsknimy w pracy") i szeroko rozumianej praktyce medytacyjnej w wielu organizacjach, np. Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Nowych Horyzontach, Narodowym Forum Muzyk, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, Komisji Europejskiej czy Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.

Autor książki "Wgląd. Buddyzm, Tajlandia, ludzie". Zapraszamy do posłuchania Tomasza Kryszczyńskiego prezentującego KSIĄŻKĘ PODCZAS KONFERENCJI BUDDOLOGICZNEJ .

 

 

Renata Mizerska

renata

Jest trenerem, certyfikowanym przez The Institute for Mindfulness – Based Approaches, programu MBSR ukierunkowanego na redukcję stresu oraz MBCT. Ukończyła Mindful Self-Compassion Teachers Training. Wspiera osoby chcące się rozwijać oraz osoby doświadczające kryzysu w życiu zawodowym i osobistym.

Prowadzi warsztaty i treningi specjalistyczne dla profesjonalistów i firm. Intersuje się podejściami opartymi na dowodach naukowych. Swoją pracę poddaje superwizji. Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli MBSR i MBCT. Działa również w innych organizacjach pozarządowych.

 

 

Szymon Kostka

v3

Od 1989 jest członkiem Sekcji Grotołazów Wrocław. Jest współautorem m.in. połączenia dwóch tatrzańskich jaskiń w najdłuższy i najgłębszy system jaskiniowy w Polsce oraz odkrycia nowych partii w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. Jest Instruktorem Alpinizmu Jaskiniowego PZA. Był członkiem Grup Ratownictwa Specjalnego Polskiego Czerwonego Krzyża, zajmował się w nich szkoleniem w zakresie ratownictwa wysokościowego i podziemnego. Posiada patent sternika motorowodnego i żeglarza jachtowego, oraz licencję nurka. Uczestniczył w badaniach naukowych prowadzonych na Spitsbergenie.

Brał udział w realizacji szkoleń dla takich firm jak m.in. AIG, Apro, DIP, Faurecia, Santander, SCA, Suzuki, Top Farms, Wedel, Volvo.

 

Julia E. Wahl

juliaewahl 2Psycholog, psychoterapeuta (szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie integracyjnym w Manchester Institute for Psychotherapy, Manchester, Wlk. Brytania, u Richarda Erskine’a, PhD z Institute for Integrative Psychotherapy, Nowy Jork, USA), założyciel i dyrektor The Mind Institute (www.mindinstitute.com.pl), trener uważności (mindfulness) oraz współczucia (compassion). Przeprowadziła ponad 30 edycji 8-tyg. Treningu Uważności w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu oraz Gdańsku. Przez ostatnie kilka lat pracowała w Szpitalu MSW w Otwocku na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, gdzie prowadziła terapię indywidualną, grupową, warsztaty na temat złości. Obecnie superwizuje się u Marii Marquardt (Katowicki Instytut Psychoterapii) oraz Christophera Germera, PhD (Harvard Medical School). Przeprowadziła szereg warsztatów i szkoleń m.in. na temat psychoterapii, psychopatologii, radzenia sobie z emocjami, uważności oraz współczucia m.in. dla dyrektorów więzień polskich, Komendy Głównej Policji. Obecnie tworzy program wsparcia dla pacjentów onkologicznych w oparciu o podejście współczucia w ramach doktoratu na University of Derby. Pomysłodawca współorganizator konferencji 1st Conference on Practical Application of Buddhism in Western Psychology. Mindfulness: Theory and Practice. W trakcie szkolenia w podejściu self-compassion i Compasssion Focused Therapy, praktykuje w podejściu buddyzmu tybetańskiego. Ukończyła trening dla nauczycieli: MBSR in Mind-Body Medicine prowadzony przez Jona Kabat-Zinna i Sakiego Santorelliego.