katarzyna urbaniak


 
Jest nauczycielką współczucia dla siebie w programie Mindful Self-Compassion certyfikowaną przez Center of Mindful Self-Compassion w San Diego, USA, certyfikowaną mediatorką NVC (Porozumienie bez Przemocy), trenerką z 13 letnim doświadczeniem, dyplomownym coachem.

Specjalizuje się w komunikacji i mediacjach, które wspierają porozumienie, koncentrację na wspólnym celu, jasny, przejrzysty feedback, odpowiedzialność osobistą i zaufanie w zespołach. Przeprowadziła ponad 3500 godzin szkoleń w obszarach związanych nie tylko z komunikacją, ale także pracą zespołową, motywacją, coachingiem oraz sesje train the trainers przygotowujące trenerów wewnętrznych w firmach. Współpracowała z wieloma organizacjami, m.in z Philips, Pekao S.A., PKO BP, Volkswagen, Citi Handlowy, HeidelbergCement, Nutricia, Deutsche Bank, Dolnośląski Ośrodek Pomocy Społecznej, Komisja Europejska, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego, licznymi organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi.

Oprócz współpracy z organizacjami biznesowymi prowadzi sesje mediacyjne i sesje coachingowe z klientami indywidualnymi. Dzieli się doświadczeniem związanym z komunikacją, mediacjami, rozwiązywaniem konfliktów oraz coachingiem prowadząc zajęcia w Wyższej Szkole Bankowej.