Komunikacja odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu, podejmowaniu decyzji, pracy w zespole, delegowaniu zadań. Jest układem nerwowym każdej organizacji. W niniejszym programie naszą uwagę koncentrujemy na praktycznych umiejętnościach skutecznego porozumiewania się.

Uczestnicy na bazie doświadczeń zdobytych podczas szkolenia będą mogli poprawić swoje kompetencje  i zdolności  w praktycznym komunikowaniu się ze współpracownikami na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Poprzez samodzielne odkrywanie (pod kierunkiem trenera) uniwersalnych zasad skutecznej komunikacji, będą mieli okazję zaplanowania osobistego rozwoju w tym kierunku.

 

TEMATYKA SZKOLENIA:

 • Komunikowanie się w górę, w dół, w poziomie. Poszukiwanie skutecznych rozwiązań w kontekście własnej organizacji
 • Aktywne słuchanie, parafraza, zadawanie pytań
 • Budowanie otwartej, efektywnej komunikacji między poszczególnymi osobami i poszczególnymi działami wewnątrz organizacji
 • Komunikacja: być albo nie być firmy
 • Przezwyciężanie barier w skutecznej komunikacji
 • Praktyczne umiejętności prowadzenia prezentacji
 • Prowadzenie spotkań
 • Skuteczność mówienia (naturalność, zwięzłość, właściwy język)
 • Pisemne komunikowanie się

 

KORZYŚCI:

 • rozwój umiejętności stosowania technik komunikacyjnych: informacji zwrotnej, aktywnego słuchania, parafrazy, zadawania trafnych pytań,
 • poznanie różnych stylów komunikacji,
 • zwiększenie umiejętności budowania atmosfery otwartości, współpracy i zaufania w zespole,
 • wzrost efektywności w zakresie realizacji celów biznesowych organizacji jako efekt lepszej komunikacji i zrozumienia w zespole,
 • nauka umiejętności, które usprawniają współpracę oraz pomagają rozwiązywać konflikty w zespole,
 • rozwój umiejętności interpersonalnych członków zespołu, poznanie typowych zachowań utrudniających komunikację w zespole,
 • usprawnienie procesów komunikacyjnych w organizacji.