Program ten jest ukierunkowany na rozwijanie konkretnych umiejętności kierowniczych takich jak: komunikacja, udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnych, praca zorientowana na cele, delegowanie zadań, planowanie, motywowanie, angażowanie pracowników, budowanie współodpowiedzialności.

Każdy uczestnik szkolenia będzie miał możliwość w trakcie realizacji programu kierować zespołem w przynajmniej jednym zadaniu, poznając własny styl zarządzania i jednocześnie doświadczając stylów zarządzania innych kierowników. Rozwijać będzie zdolności interpersonalnych wymaganych od skutecznego lidera.

Uczestnicy zapoznają się ze współczesnymi teoriami oraz badaniami naukowymi dotyczącymi kierowania zespołem. Pozwoli im to na rozpoznanie oraz świadomy wybór własnego stylu zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem dostosowywania konkretnego stylu zarządzania do konkretnej sytuacji.

Ustrukturalizowana informacja zwrotna dotycząca stylu kierowania poszczególnych uczestników pozwoli zwrócić ich uwagę na swoje mocne strony, pomoże w uświadomieniu braków oraz w ukierunkowaniu dalszego rozwoju.

 

TEMATYKA SZKOLENIA:

 • Umiejętność trafnego definiowania problemu, wyznaczanie celów,
 • Planowanie działań własnych oraz zespołu,
 • Czytelne przekazywanie informacji,
 • Delegowanie zadań podwładnym oraz współpracownikom,
 • Wykorzystanie potencjału zespołu przy rozwiązywaniu problemów,
 • Zwiększenie motywacji, zaangażowania i aktywności zespołu,
 • Stwarzanie gotowości do podejmowania nowych wyzwań,
 • Udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnych na temat osobistych stylów kierowania,
 • Zapoznanie się z podstawowymi teoriami mówiącymi o efektywnym liderowaniu,
 • Przygotowanie indywidualnego planu działania, opartego na doświadczeniach ze szkolenia: „Co chcę zrobić aby lepiej zarządzać moim zespołem?”

 

Koncentrujemy się na tym, aby uczestnicy nie tylko sami rozwijali te umiejętności, ale także aby potrafili kształtować je wśród swoich pracowników.

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • zdobywanie praktycznych doświadczeń w roli lidera (uczenie przez doświadczenie),
 • zwiększanie kompetencji przywódczych oraz efektywności zarządzania zespołem,
 • lepsze poznanie siebie w roli lidera,
 • zwiększanie pewności siebie w roli lidera,
 • zwiększenie świadomości własnego potencjału oraz obszarów rozwoju
 • rozwój indywidualnego stylu zarządzania zespołem,
 • rozwój elastyczności w kierowaniu zespołem,
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, wzrost satysfakcji w roli lidera.

 

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • zwiększenie umiejętności ttworzenia efektywnych zespołów,
 • poprawa relacji z zespołem,
 • zwiększenie umiejętności budowania atmosfery współpracy i zaufania w zespole,
 • rozwój umiejętności udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej,
 • usprawnienie przepływu informacji między liderem a zespołem,
 • zwiększenie umiejętności wyznaczania i realizacji celów zespołowych,
 • zwiększenie motywacji do działania i wprowadzania zmian wewnątrz zarządzanego zespołu.