Team Building skierowany jest do nowopowstających zespołów. Ma na celu integrację zespołu poprzez pracę na komunikacją, zaangażowaniem, orientacją na cele oraz współodpowiedzialnością. Program składa się z serii praktycznych zadań przeprowadzanych w terenie i/lub sali konferencyjnej, których stopień trudności sukcesywnie wzrasta. Najważniejszym elementem szkolenia są omówienia zadań przeprowadzane samodzielnie przez zespoły przy wsparciu doświadczonych trenerów. Podczas omówień uczestnicy rozwijają również umiejętność udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej.

 

TEMATYKA SZKOLENIA:

 • Zwiększenie poziomu otwartości i zaufania w grupie,
 • Budowanie otwartej, efektywnej komunikacji między poszczególnymi osobami i poszczególnymi działami wewnątrz organizacji,
 • Zwiększanie motywacji, zaangażowania i aktywności zespołu,
 • Budowanie orientacji na cele i współodpowiedzialności,
 • Przełamywanie barier strukturalnych i funkcjonalnych,
 • Lepsze wykorzystanie zasobów zespołu,
 • Analizowanie korzyści i strat płynących z rywalizacji i współpracy,
 • Przepływ informacji i komunikacja,
 • Wspieranie współpracowników,
 • Informacja zwrotna,
 • Etapy rozwoju zespołu.

 

KORZYŚCI:

 • zwiększenie integracji zespołu, zbudowanie/pogłębienie znajomości między uczestnikami szkolenia,
 • rozwój umiejętności interpersonalnych członków zespołu, poznanie typowych zachowań utrudniających komunikację w zespole,
 • rozwój umiejętności udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej,
 • zwiększenie proaktywności członków zespołu,
 • zwiększenie umiejętności budowania atmosfery otwartości, współpracy i zaufania w zespole,
 • tworzenie oraz utrwalenie pożądanych, nierywalizacyjnych zachowań pro-zespołowych, rozwój myślenia w kategoriach wspólnego sukcesu,
 • pozytywne doświadczenie pracy grupowej,
 • rozwój kreatywności w rozwiązywaniu problemów,
 • zwiększenie wydajności pracy jako efekt lepszej komunikacji i zrozumienia w zespole.