Team Development skierowany jest do już istniejących zespołów. Ma na celu wzmocnienie integracji zespołu poprzez pracę nad komunikacją, zaangażowaniem, orientacją na cele oraz współodpowiedzialnością. Program składa się z serii praktycznych zadań przeprowadzanych w terenie i/lub sali konferencyjnej, których stopień trudności sukcesywnie wzrasta. Najważniejszym elementem szkolenia są omówienia zadań przeprowadzane samodzielnie przez zespoły przy wsparciu doświadczonych trenerów. Podczas omówień uczestnicy rozwijają również umiejętność udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej. W programie szkolenia znajdują się także sesje poświęcone pracy nad bieżącymi barierami konkretnych zespołów, występującymi w codziennej pracy w danej organizacji, które są przyczyną obniżania skuteczności danego zespołu.

 

TEMATYKA SZKOLENIA:

 • Zwiększenie poziomu otwartości i zaufania w grupie,
 • Budowanie otwartej, efektywnej komunikacji między poszczególnymi osobami i poszczególnymi działami wewnątrz organizacji,
 • Zwiększanie motywacji, zaangażowania i aktywności zespołu,
 • Budowanie orientacji na cele i współodpowiedzialności,
 • Przełamywanie barier strukturalnych i funkcjonalnych,
 • Lepsze wykorzystanie zasobów zespołu,
 • Analizowanie korzyści i strat płynących z rywalizacji i współpracy,
 • Przepływ informacji i komunikacja,
 • Wspieranie współpracowników,
 • Informacja zwrotna,
 • Etapy rozwoju zespołu.

 

KORZYŚCI:

 • zwiększenie integracji zespołu, pogłębienie znajomości między uczestnikami szkolenia,
 • zwiększenie umiejętności budowania atmosfery otwartości, współpracy i zaufania w zespole,
 • kreacja oraz utrwalenie pożądanych, nierywalizacyjnych zachowań pro-zespołowych, rozwój myślenia w kategoriach wspólnego sukcesu,
 • wzrost efektywności w zakresie realizacji celów biznesowych organizacji jako efekt lepszej komunikacji i zrozumienia w zespole,
 • rozwój umiejętności interpersonalnych członków zespołu, poznanie typowych zachowań utrudniających komunikację w zespole,
 • rozwój umiejętności udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej,
 • zwiększenie proaktywności członków zespołu,
 • usamodzielnienie zespołu, budowanie kultury zespołów samozarządzających się,
 • zwiększenie innowacyjności zespołu, większe ukierunkowanie na cel uczestników szkolenia,
 • budowanie wiedzy teoretycznej w zakresie zespołów, etapów ich rozwoju, podnoszenia efektywności,
 • zwiększenie świadomości słabych stron funkcjonowania zespołu, najistotniejszych obszarów rozwojowych.